NTA:
NATIONAL TEACHERS
ASSOCIATION
 • Ackreditering
  I NTA Newsletter och på NTAs hemsida finns information hur man kan som NTA medlem höja sina instruktörskvalifikationer. Utbildnings- och ackrediteringsprogrammet består av många nivåer. Tester är öppna endast för NTA medlemmar.
  Instruktör som genomgått hela Grade C utbildningen (Fundamentals I - III, School Figures I & II) kan anmäla sig som apprentice (lärling) för att godkännas som examinator för Fundamentals nivå. I Sverige finns det ingen som har "körkort" som examinator. Den närmast kvalificerad och tillgänglig examinator är Zone Director Iris Funkler. Kunskapsprovet, som är muntligt och skriftligt, är avgiftsbelagt och görs på engelska med svenskt stöd från Country director.


 • NTA hemsida
  NTAs hemsida finns för nuvarande på www.ntadance.com. Där hittas all nödvändig information samt adresser och kontakter till de nationella och regionala direktörerna.


 • Medlemsavgift
  NTA har fått igång en Internet betalfunktion i samarbete med PayPal. Det fungerar hittills felfritt med snabba överföringar och låga avgifter (t.ex. endast + $ 2 på årsavgiften). Information om betalningen finns på NTAs hemsida och hjälp med betalning kan fås från undertecknad.


 • NTA i Sverige
  NTA i Sverige har 2006 en Country Director och ett 20-tal aktiva medlemmar. Som mest har vi varit omkring 40 medlemmar för fyra år sedan. I de övriga nordiska länderna är NTA närvaro försvinnande liten. Nedgången kan bero på att NTA inte varit tillräckligt synlig och tydlig för line dance allmänheten. Vi vill bli bättre på att synas och att stödja våra medlemmar och Sveriges line dansare. All vår kursverksamhet som finns på www.salooncrew.se är enligt NTA principer. Bekanta er med oss och vänd er gärna till oss med frågor eller begäran om hjälp. • Räkna med oss! NTA finns till för dansare!

  Nicholas


Vad är NTA?
 • National Teachers Association
  National Teachers Association är en ideell rådgivande organisation med mission att stödja och utbilda danslärare och dansare, främst inom c&w dans, att bli bättre på att lära ut och att dansa. NTA grundades av danslärare med livslång erfarenhet av tävlingsdans från tider då line dance inte ens var uppfunnen. NTA har säte i USA.


 • NTAs roll och mission
  Under de senaste 5 åren har c&w dansen upplevt en enorm uppsving i Europa och med växande skaror av dansare växer även behovet av kvalificerad dansutbildning. C&w dans har sin vagga i USA och därmed är tillgången till c&w dansexpertis inte så självklar i europeiska länder. I Europa har vi dessutom en speciell situation där 90 % av all c&w dans är line dance medan i USA är förhållandet mellan line dance och couple dance det omvända. De allra flesta line dansare i Sverige och i övriga europeiska länder har börjat dansa i vuxen ålder och utan tidigare dansvana. NTA har på ett unikt sätt överfört grundkunskap från olika amerikanska dansstilar till c&w dans och sammanställt ett strukturerat utbildningsprogram som i särklass lämpar sig för vuxna nybörjare. Det finns ingen annan c&w dansutbildning, så fullkomligt anpassad till lärarens och dansarens behov.


 • Country director & Zone Director
  Sedan 2005 är Nicholas Cort Country Director för Sverige. Sveriges Zone director är Iris Funkler från Eningen i Tyskland. Hon var också känd som domare på svenska UCWDC tävlingar och numera på WCDF tävlingar. Vi rapporterar till Executive Committee i USA och vår uppgift är att utbilda och informera NTA medlemmar inom vårt ansvarsområde samt rekrytera nya medlemmar.


 • Newsletter
  Tidningen utgivs av den amerikanska Executive Committee och kommer ut varannan månad. Newslettern är alltid fylld med värdefull original information. Artiklarna i tidningen kan användas som kursmaterial för dansteknik och instruktörsutbildning.


 • Kurser och utbildningar
  Utbildning genomförs i form av teoretiska och praktiska workshops samt självstudier med läromedel från det amerikanska kontoret. De tidigare utbildningsnivåer Dance Fundamentals, Line Dance I och II heter numera Fundamentals I - III. De består av en grundkurs i danskunskap för både line och pardans och därefter kurser i dansteknik utvald och anpassad för line dance. Kursprogrammet givetvis fortsätter med mängder av kurser i pardans, sammanställda i stigande svårighetsgrader. NTA kurser är öppna för allmänheten. De görs på svenska av landsdirektörer och på engelska av utländska utbildare.