Kurser och Utbildningar
Saloon Crew erbjuder ett brett urval av utbildningar inom modern country&western line dance. Zuzana och Nicholas är erfarna, allsidiga instruktörer. Deras meriter finns under länken Vem är Saloon Crew . Danskurserna är anpassade till:

 • Antalet dansare (från individuell träning till grupper upptill 50 personer)
 • Dansarnas ålder (från skolbarn till pensionsålder)
 • Dansarnas förkunskaper (från nybörjar- till elitnivå)

Kursverksamheten:
 • Instruktörskurs 1 (IK 1 med kursintyg) Grundutbildning för dansinstruktörer byggd på NTA principer och på Zuzanas & Nicholas 15 års erfarenhet som line dance instruktörer.
 • Instruktörskurs 2 (IK 2 med kursintyg) Påbyggnadskurs som anknyter till IU 1. Innehåller teoretisk och praktiskt instruktörsarbete, musikkunksap och hemläxor.
 • Instruktörskurs 3 (IK 3 med kursintyg och slut betyg) Kurs med självständig förberedelse och genomförande av en dansutlärning. Utvärdering och betygsättning.


 • Dansteknik 1 (DT 1) Grundutbildning enligt NTA principer. Kroppshållning, fotpositioner, balans, grundsteg, vändningar, stegkombinationer.
 • Dansteknik 2 (DT 2) Påbyggnadskurs enligt NTA principer. Anknyter till DT 1. Praktisk tillämpning av danstekniker, danstolkning, dansstilar, ”floorcraft” osv.
 • Tävlingsdansteknik (TDT) Kurs i line dance teknik för dansare som tävlar inom UCWDC, WCDF och MiL. Framförande av en tävlingsdans, tolkning av dansstilen, floorcraft, träningsmetoder, regler och annat enligt önskemål. Baserad på kursdeltagarnas aktuella tävlingsdanser.
 • Dansträning, intensivträning inför tävlingar (IT-T) Skräddarsydd träning för individuella dansare eller små grupper inför tävling.


 • Musik och koreografikurs (MK) Grundkurs i musikkunskap byggd på NTA läroplan och kursledarnas erfarenhet som instruktörer och DJs.Musikens struktur, musikens samstämmighet med dansen, viktigt vid val av dansmusik, analys av ett musikstycke, lämplig/olämplig dansmusik.
  Koreografiutbildning för konsumenten, koreografens arbetsredskap, varför har vissa danser flyt och andra inte, teoretiska och praktiska övningar i lyckade/misslyckade koreografier.